Large

Pune

very Good


Tags: domestic tour package
Large
Self Verified
via Revbay

Pune, Maharashtra, India

आदरणीय गिरीश केळकर सर नमस्कार...............
आपल्या तीन दिवसीय कार्यशाळेत सहभागी होऊन योग्य निर्णय घेतल्याचे मला समाधान लाभले.
फारच छान मार्गदर्शन मिळाले व हसत्या खेळात्या वातावरणात हि ट्रैनिंग झाली.आपले हे संबंध व प्रेम स्नेह मार्गदर्शन याची उब सतत आम्हाला लाभावी हि विनंती.
सळसळत्या धमन्यांतून उठतील
आता टुरिझमचे वारे
नाक्या-नाक्यावर उठून दिसतील
आता पर्यटनाचे दिवाने..
शिरत शिकावी मंग्यांपासून
आणि शिकवा सहकार
पर्यटनामधूनच येईल
आता जीवनाला आकार
प्रयत्नात सातत्य, नियोजनात सय्यम
कोळ्याला यशस्वी करतो.
पर्यटन क्षेत्रात हाच निकष
पण अभ्यासही महत्वाचा ठरतो.
आपले क्षेत्र वृक्षासारखेच
सर्वांगाने वाढत राहो.
स्वतःला वटवृक्ष करता करता
इतरांनाही मोठं करो...........


Large
Self Verified
via Revbay

Pune, Maharashtra, India

It was very interactive sources, we got proper knowledge about how to start up a new business.


Large
Self Verified
via Revbay

Pune, Maharashtra, India

सर तुमचा कोर्स केल्यानंतर मनात एक नवीन इच्छा तयार झाली की मी माझा व्यवसाय सुरू करू शकते .
Thank You Girish Sir!


Large
Self Verified
via Revbay

Yerwada, Pune, Maharashtra

I was joined to B.G. Tours and Holidays. the tour arrangement was exellent . accomodation was very good and comfortable. and fod was very tasty and good.


Large
Self Verified
via Revbay

Dhanori, Pune, Maharashtra

I like Delhi tour becaue the tour arrangment was very nice, accomodation was good and food is very tasty and healthy.


Large
Self Verified
via Revbay

Parbhani, Maharashtra, India

In Delhi tour, the tour arrangement, accomodation and food was good.


Large
Self Verified
via Revbay

Kalyan, Maharashtra, India

The tour which arranged by B.G. Tours Holidays of Delhi was make me more responsible and help me to learn more tings. the tour arranement and accomodation was exellent. and food was also good.


Large
Self Verified
via Revbay

Hetakarali, Neral, Maharashtra

Delhi tour help me to learn new things and make me more respnsible. tour arrangement, accomadation and food was exellent.


Large
Self Verified
via Revbay

Tambole, Solapur, Maharashtra

I was joined to Delhi tour with B.G. Tours Holidays. Tour arrangement was best. and accommodation was good. Food was healthy and good.